• درب و پنجره
  کرکره برقی
 • خانم مهندس پارسا
 • 09904652054
 • پروفیل درب و پنجره
  مقاطع استاندارد و اختصاصی
 • خانم مهندس پارسا
 • 09904652054
 • شمش و بیلت
  ضایعات
 • خانم مهندس شاه مرادی
 • 09904652053
 • ورق ساده و آلیاژی
  فویل و ظروف
 • خانم مهندس شاه مرادی
 • 09904652053
 • فکس
 • 086-32219264
 • تلفن
 • 086-32216875
 • ارتباط تلگرامی با مدیریت
 • 09358363461