, , ,

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶٫۱۲٫۱۵

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ 96.12.15

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶٫۱۲٫۱۵ روز سه شنبه به صورت نقدی و اعتباری با قیمت پایه و افزایش عرضه صورت می گیرد.

ادامه مطلب …

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
, , ,

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶/۱۲/۱۳

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶/۱۲/۱۳

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶/۱۲/۱۳ به صورت خالص و آلیاژی با قیمت پایه عرضه و مورد معامله قرار گرفته است. ادامه مطلب …

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
, , , , ,

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۱۱/۱۱

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا 96/11/11

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۱۱/۱۱ با میزان جمعا ۷۲۰ تن شمش ۹۹/۸ و ۹۹/۷ و جمعا ۲۰۰ تن بیلت ۷ و ۸ اینچی می باشد که با بیشترین قیمت بخ فر.ش خواهد رسید. ادامه مطلب …

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
, ,

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو بورس کالا ۹۶/۰۹/۱۴

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو بورس کالا 96/09/14

شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا در مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ با میزان ۵۰۰ تن برای هر یک عرضه می شود که بر اساس قیمت پایه به فروش می رسد.

ادامه مطلب …

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
, , , ,

عرضه شمش آلومینیوم آلیاژی LM2 ایرالکو در بورس ۹۶/۰۹/۰۴

عرضه شمش آلومینیوم آلیاژی LM2 ایرالکو با حجم ۲۰ تن در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۴ در بورس کالا و با بالاترین قیمت به فروش می رسد.

ادامه مطلب …

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
,

عرضه شمش آلومینیوم آلیاژی در بورس کالا ۹۶/۰۸/۲۹

شمش آلومینیوم ADC12 ، AS9U3 ، AS7U3G در مقدار ۲۰ تنی توسط شرکت آلیاژ و ریخته گری فن آور ذوب گلپایگان در تاریخ ۹۶/۸/۲۹ در بورس کالا عرضه و با بالاترین قیمت به فروش می رسد.

 

شمش آلومینیوم ADC12

 • قیمت پایه = ۱۰۲۹۷۰ ریال
 • میزان عرضه = ۲۰ تن
 • تاریخ تحویل: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
 • میزان قابل افزایش: ۲۰ تن

 

شمش آلومینیوم AS9U3

 • قیمت پایه = ۱۰۲۹۷۰ ریال
 • میزان عرضه = ۲۰ تن
 • تاریخ تحویل: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
 • میزان قابل افزایش: ۲۰ تن

 

شمش آلومینیوم AS7U3G

 • قیمت پایه = ۱۰۹۴۶۴ ریال
 • میزان عرضه = ۲۰ تن
 • تاریخ تحویل: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
 • میزان قابل افزایش: ۲۰ تن

برای مشاهده سایر آمار و گزارشات عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا از بخش عرضه و آمار معاملات بورس آلومینیوم دیدن فرمایید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

گزارش معاملات آلومینیوم در بورس کالا ۹۶/۰۸/۲۴

شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در تاریخ ۹۶/۰۸/۲۴ به میزان ۵۰۰ و ۲۰۰۰ تن در بورس کالا عرضه گردید که گزارش معاملات آن به شرح ذیل می باشد. ادامه مطلب …

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
, , ,

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۰۸/۲۴

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا 96/08/24

شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ با حجم ۵۰۰ تن و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ با حجم ۲۰۰۰ تن با ضریب خرید ۲۰ تنی توسط شرکت ایرالکو در تاریخ ۹۶/۸/۲۴ در بورس کالا عرضه می گردد. ادامه مطلب …

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
, , ,

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس ۹۶/۸/۸

شمش آلومینیوم ایرالکو خلوص ۹۹٫۸ و بیلت ۶۰۶۳ تولید شرکت ایرالکو در تاریخ ۹۶/۸/۸ در بورس آلومینیوم عرضه گردید و با بهترین قیمت مورد معامله قرار گرفت. ادامه مطلب …

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
, , ,

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۰۸/۰۸

شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ با حجم ۳۵۰۰ میزان عرضه ۵۰۰ و ۲۰ تنی و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ با حجم ۱۰۰۰ میزان عرضه ۲۰ تنی توسط شرکت ایرالکو در تاریخ ۹۶/۸/۸ در بورس کالا عرضه و با بالاترین قیمت به فروش می رسد. ادامه مطلب …

این مطلب را به اشتراک بگذارید :