عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا مورخ ۹۷٫۰۸٫۱۲

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا مورخ ۹۷٫۰۸٫۱۲ به صورت شمش ۱۰۰۰ پوندی خالص و بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ با پیش پرداخت ۱۰ درصد و با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده که به مبلغ پایه اضافه می گردد صورت می پذیرد.

 • نوع محصول
 • عرضه کننده
 • مشخصات
 • قیمت پایه (ریال)
 • عرضه اولیه (تن)
 • افزایش عرضه (تن)
 • ضریب خرید (تن)
 • نحوه تسویه
 • شمش آلومینیوم
 • ایرالکو
 • 1000 پوندی
 • 208112
 • 300
 • 1200
 • 20
 • نقد
 • بیلت آلومینیوم
 • ایرالکو
 • 7 اینچ ۶۰۶۳
 • 208112
 • 40
 • 160
 • 20
 • نقد

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ 96.12.15

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶٫۱۲٫۱۵

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶٫۱۲٫۱۵ روز سه شنبه به صورت نقدی و اعتباری با قیمت پایه و افزایش عرضه صورت می گیرد.

ادامه مطلب

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶/۱۲/۱۳

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶/۱۲/۱۳

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶/۱۲/۱۳ به صورت خالص و آلیاژی با قیمت پایه عرضه و مورد معامله قرار گرفته است. ادامه مطلب

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا 96/11/11

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۱۱/۱۱

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۱۱/۱۱ با میزان جمعا ۷۲۰ تن شمش ۹۹/۸ و ۹۹/۷ و جمعا ۲۰۰ تن بیلت ۷ و ۸ اینچی می باشد که با بیشترین قیمت بخ فر.ش خواهد رسید. ادامه مطلب

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو بورس کالا 96/09/14

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو بورس کالا ۹۶/۰۹/۱۴

شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا در مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ با میزان ۵۰۰ تن برای هر یک عرضه می شود که بر اساس قیمت پایه به فروش می رسد.

ادامه مطلب

عرضه شمش آلومینیوم آلیاژی LM2 ایرالکو در بورس ۹۶/۰۹/۰۴

عرضه شمش آلومینیوم آلیاژی LM2 ایرالکو با حجم ۲۰ تن در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۴ در بورس کالا و با بالاترین قیمت به فروش می رسد.

ادامه مطلب

عرضه شمش آلومینیوم آلیاژی در بورس کالا ۹۶/۰۸/۲۹

شمش آلومینیوم ADC12 ، AS9U3 ، AS7U3G در مقدار ۲۰ تنی توسط شرکت آلیاژ و ریخته گری فن آور ذوب گلپایگان در تاریخ ۹۶/۸/۲۹ در بورس کالا عرضه و با بالاترین قیمت به فروش می رسد.

 

شمش آلومینیوم ADC12

 • قیمت پایه = ۱۰۲۹۷۰ ریال
 • میزان عرضه = ۲۰ تن
 • تاریخ تحویل: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
 • میزان قابل افزایش: ۲۰ تن

 

شمش آلومینیوم AS9U3

 • قیمت پایه = ۱۰۲۹۷۰ ریال
 • میزان عرضه = ۲۰ تن
 • تاریخ تحویل: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
 • میزان قابل افزایش: ۲۰ تن

 

شمش آلومینیوم AS7U3G

 • قیمت پایه = ۱۰۹۴۶۴ ریال
 • میزان عرضه = ۲۰ تن
 • تاریخ تحویل: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
 • میزان قابل افزایش: ۲۰ تن
برای مشاهده سایر آمار و گزارشات عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا از بخش عرضه و آمار معاملات بورس آلومینیوم دیدن فرمایید.

گزارش معاملات آلومینیوم در بورس کالا ۹۶/۰۸/۲۴

شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در تاریخ ۹۶/۰۸/۲۴ به میزان ۵۰۰ و ۲۰۰۰ تن در بورس کالا عرضه گردید که گزارش معاملات آن به شرح ذیل می باشد. ادامه مطلب

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا 96/08/24

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۰۸/۲۴

شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ با حجم ۵۰۰ تن و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ با حجم ۲۰۰۰ تن با ضریب خرید ۲۰ تنی توسط شرکت ایرالکو در تاریخ ۹۶/۸/۲۴ در بورس کالا عرضه می گردد. ادامه مطلب

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس ۹۶/۸/۸

شمش آلومینیوم ایرالکو خلوص ۹۹٫۸ و بیلت ۶۰۶۳ تولید شرکت ایرالکو در تاریخ ۹۶/۸/۸ در بورس آلومینیوم عرضه گردید و با بهترین قیمت مورد معامله قرار گرفت. ادامه مطلب