عرضه و معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا

عرضه شمش آلومینیوم در بورس | چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۸

محصولتسویهتحویلقیمت پایهمقدار پایهافزایش عرضهتولید کنندهمحل تحویلحداقل خریدقیمت پایانی موزونبالاترین قیمتپایین ترین قیمتمقدار تقاضاحجم معامله
شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندینقدی۹۸/۰۳/۰۳۱۹۲۰۰۶۴۰۰۱۱۰۰ایرالکوانبارکارخانه۲۰ تن