بورس آلومینیوم

بورس آلومینیوم و کلیه عرضه و معاملات شرکت های تولید کننده و عرضه کننده را در آلوم متال پیگیری نمایید.


عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم در بورس | دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۲

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳بیلت ۸ اینچ آلیاژ ۶۰۶۱
تسویهنقدی / *اعتبارینقدی / *اعتبارینقدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۷۳۰۲۱۹۴۸۹۲۴۰۷۰۴
مقدار پایه (تن)۴۰۰۲۰۰۴۰
افزایش عرضه (تن)۳۶۰۰۸۰۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکو
محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه انبار کارخانه

*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ بیلت ۸ اینچ آلیاژ ۶۰۶۱
عرضه کنندهایرالکو ایرالکو ایرالکو
قیمت پایه (ریال) ۲۰۵۷۳۰ ۲۱۹۴۸۹ ۲۴۰۷۰۴
میزان عرضه (تن)۴۰۰۰۲۴۰۴۰
تقاضای اولیه (تن)۲۰۴۰۲۴۰۲۰
تقاضای نهایی (تن)۱۷۴۰۲۴۰۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۵۷۳۰۲۱۹۴۸۹۲۳۷۹۴۹
میانگین نرخ (ریال)۲۰۵۷۳۰۲۱۹۴۸۹۲۳۷۹۴۹
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۵۷۳۰۲۱۹۴۸۹۲۳۷۹۴۹
میزان معامله (تن)۲۰۵۷۳۰۲۴۰۰۲۰
انتقال به مچینگ (تن)۲۲۶۰۰۲۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۴۷۸۴۲۳۹۸۱۸۲۵۹۹۸۸

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم در بورس | یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۱

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی / *اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۱۳۰
مقدار پایه (تن)۴۰۰
افزایش عرضه (تن)۱۱۰۰
تولید کنندهالمهدی
محل تحویلانبار آلومینای جاجرم در تهران

*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۹۰۷
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰
تقاضای اولیه (تن)۸۲۰
تقاضای نهایی (تن)۸۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۵۹۰۷
میانگین نرخ (ریال)۲۰۵۹۰۷
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۵۹۰۷
میزان معامله (تن)۸۲۰
انتقال به مچینگ (تن)۲۱۸۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۴۹۷۸

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم در بورس | چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۷

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۹۰۷
مقدار پایه (تن)۴۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۶۰۰
تولید کنندهایرالکو
محل تحویلانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۹۰۷
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰
تقاضای اولیه (تن)۸۲۰
تقاضای نهایی (تن)۸۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۵۹۰۷
میانگین نرخ (ریال)۲۰۵۹۰۷
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۵۹۰۷
میزان معامله (تن)۸۲۰
انتقال به مچینگ (تن)۲۱۸۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۴۹۷۸

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم در بورس | دوشنبه ۹۸/۰۷/۱۵

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۳۰۷
مقدار پایه (تن)۱۵۰۰
افزایش عرضه (تن)۰
تولید کنندهالمهدی
محل تحویلتهران انبار شرکت آلومینای ایران

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهالمهدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۳۰۷
میزان عرضه (تن)۱۵۰۰
تقاضای اولیه (تن)۴۲۰
تقاضای نهایی (تن)۴۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۵۳۰۷
میانگین نرخ (ریال)۲۰۵۳۰۷
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۵۳۰۷
میزان معامله (تن)۴۲۰
انتقال به مچینگ (تن)۱۰۸۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۴۳۲۳

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم در بورس | یکشنبه ۹۸/۰۷/۱۴

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۹۰۷
مقدار پایه (تن)۴۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۶۰۰
تولید کنندهایرالکو
محل تحویل انبارکارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

یکشنبه ۱۴ مهر ماه، سه هزار تن شمش هزار پوندی با خلوص ۹۹٫۸ درصد شرکت آلومینیوم ایران در بورس کالا عرضه شد که به همین میزان نیز معامله صورت گرفت.
شمش هزار پوندی با خلوص ۹۹٫۸ درصد شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) یکشنبه ۱۴ مهر ماه، در بورس کالای ایران به قیمت ۲۰۵ هزار و ۹۰۷ ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شد که نسبت به آخرین معاملات (چهارشنبه ۱۰مهر ماه) که این محصول آلومینیومی به قیمت ۲۰۹ هزار و ۹۷۹ ریال به ازای هر کیلوگرم خرید و فروش شد، ۱٫۹ درصد یا معادل چهار هزار ریال به ازای هر تن افت داشته است.

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۰۵۹۰۷
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰
تقاضای اولیه (تن)۲۲۲۰
تقاضای نهایی (تن)۲۲۰۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۵۹۰۷
میانگین نرخ (ریال)۲۰۵۹۰۷
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۵۹۰۷
میزان معامله (تن)۲۲۰۰
انتقال به مچینگ (تن)۸۰۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۴۹۷۸

عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس | چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۰

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳
تسویهنقدی و اعتباری نقدی و اعتباری
قیمت پایه (ریال)۲۰۹۹۷۹۲۲۴۰۳۵
مقدار پایه (تن)۴۰۰۲۰۰
افزایش عرضه (تن)۲۶۰۰۸۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکو
محل تحویل انبارکارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳
عرضه کنندهایرالکوایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۰۹۷۹۲۲۴۰۳۵
میزان عرضه (تن)۳۰۰۰۱۰۰۰
تقاضای اولیه (تن)۱۲۴۰۴۰
تقاضای نهایی (تن)۱۲۴۰۴۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۹۹۷۹۲۲۴۰۳۵
میانگین نرخ (ریال)۲۰۹۹۷۹۲۲۴۰۳۵
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۹۹۷۹۲۲۴۰۳۵
میزان معامله (تن)۱۲۴۰۴۰
انتقال به مچینگ (تن)۱۷۶۰۹۶۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۹۴۲۷۲۴۴۷۸۵

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم در بورس | یکشنبه ۹۸/۰۷/۰۷

میزان عرضه

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویهنقدی
قیمت پایه (ریال)۲۰۹۹۷۹
مقدار پایه (تن)۲۰۰۰
افزایش عرضه (تن)
تولید کنندهایرالکو
محل تحویل انبارکارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکو
قیمت پایه (ریال)۲۰۹۷۹
میزان عرضه (تن)۱۸۶۰
تقاضای اولیه (تن)۱۸۶۰
تقاضای نهایی (تن)۱۸۶۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۰۹۹۷۹
میانگین نرخ (ریال)۲۰۹۹۷۹
پایین ترین نرخ (ریال)۲۰۹۹۷۹
میزان معامله (تن)۱۸۶۰
انتقال به مچینگ (تن)۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۲۹۴۲۷

عرضه و گزارش معاملات بیلت و ضایعات ورق در بورس آلومینیوم | شنبه ۹۸/۰۷/۰۶

میزان عرضه

محصولبیلت آلومینیوم ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ضایعات ورق آلومینیوم بصورت تکه
تسویهنقدی / اعتبارینقدی
قیمت پایه (ریال)۲۲۷۲۱۱۱۱۰۰۰۰
مقدار پایه (تن)۲۰۰۳۰
افزایش عرضه (تن)۸۰۰۰
تولید کنندهایرالکو
محل تحویل انبارکارخانهاصفهان و ملاک باسکول فروشنده

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم ضایعات ورق آلومینیوم بصورت تکه
عرضه کنندهایرالکوپالایشگاه نفت اصفهان
قیمت پایه (ریال)۲۲۷۲۱۱۱۱۰۰۰۰
میزان عرضه (تن)۱۰۰۰۳۰
تقاضای اولیه (تن)۱۸۰۱۲۰
تقاضای نهایی (تن)۶۰۱۲۰
بالاترین نرخ (ریال)۲۲۷۲۱۱۰
میانگین نرخ (ریال)۲۲۷۲۱۱۰
پایین ترین نرخ (ریال)۲۲۷۲۱۱۳۰
میزان معامله (تن)۶۰۰
انتقال به مچینگ (تن)۹۴۰۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی)۲۴۸۲۵۵۱۳۱۶۹۷

عرضه و گزارش معاملات شمش در بورس آلومینیوم | سه شنبه ۹۸/۰۷/۰۲

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویه نقدی / اعتباری
قیمت پایه ۲۱۲۹۴۷
مقدار پایه ۴۰۰
افزایش عرضه ۲۶۰۰
تولید کننده ایرالکو
محل تحویل انبارکارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم
عرضه کنندهایرالکو
قیمت پایه۲۱۲۹۴۷
میزان عرضه۳۰۰۰
تقاضای اولیه۶۴۰
تقاضای نهایی ۶۲۰
بالاترین نرخ ۲۱۲۹۴۷
میانگین نرخ ۲۱۲۹۴۷
پایین ترین نرخ ۲۱۲۹۴۷
میزان معامله ۶۲۰
انتقال به مچینگ۲۳۸۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) ۲۳۲۶۷۰

عرضه و گزارش معاملات شمش در بورس آلومینیوم | یکشنبه ۹۸/۰۶/۳۱

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویه نقدی
قیمت پایه ۲۱۲۹۴۷
مقدار پایه ۴۰۰
افزایش عرضه ۲۶۰۰
تولید کننده ایرالکو
محل تحویل انبارکارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم
عرضه کننده ایرالکو
قیمت پایه۲۱۲۹۴۷
میزان عرضه۳۰۰۰
تقاضای اولیه۲۴۸۰
تقاضای نهایی ۲۰۴۰
بالاترین نرخ ۲۱۲۹۴۷
میانگین نرخ ۲۱۲۹۴۷
پایین ترین نرخ ۲۱۲۹۴۷
میزان معامله ۲۰۴۰
انتقال به مچینگ۹۶۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) ۲۳۲۶۷۰

عرضه و گزارش معاملات شمش در بورس آلومینیوم | یکشنبه ۹۸/۰۶/۲۴

میزان عرضه

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳
تسویه نقدی نقدی
قیمت پایه ۲۱۵۷۰۲۲۲۹۴۸۵
مقدار پایه ۴۰۰۲۰۰
افزایش عرضه ۲۶۰۰۳۰۰
تولید کننده ایرالکوایرالکو
محل تحویل انبارکارخانه انبارکارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصول شمش آلومینیوم بیلت آلومینیوم شمش آلومینیوم
عرضه کننده ایرالکو ایرالکوجاجرم
قیمت پایه۲۱۵۰۷۲۲۲۹۴۸۵۲۱۵۰۷۲
میزان عرضه۳۰۰۰۵۰۰۱۵۰۰
تقاضای اولیه۱۰۸۰۷۸۰۶۲۰
تقاضای نهایی ۹۴۰۷۸۰۶۲۰
بالاترین نرخ ۲۱۵۰۷۲۲۲۹۵۶۷۲۱۵۰۷۲
میانگین نرخ ۲۱۵۰۷۲۲۲۹۵۶۷۲۱۵۰۷۲
پایین ترین نرخ ۲۱۵۰۷۲۲۲۹۴۸۵۲۱۵۰۷۲
میزان معامله ۹۴۰۵۰۰۶۲۰
انتقال به مچینگ۲۰۶۰۰۸۸۰
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) ۲۳۴۹۹۱۲۵۰۸۲۹۲۳۴۹۹۱

عرضه و گزارش معاملات شمش در بورس آلومینیوم | چهارشنبه ۹۸/۰۶/۱۶

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویه نقدی
قیمت پایه ۲۱۰۹۸۴
مقدار پایه ۴۰۰
افزایش عرضه ۱۶۰۰
تولید کننده ایرالکو
محل تحویل انبارکارخانه

عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم در بورس | چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۸

محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی
تسویه نقدی
قیمت پایه ۱۹۲۰۰۶
مقدار پایه ۴۰۰
افزایش عرضه ۱۱۰۰
تولید کننده ایرالکو
محل تحویل انبارکارخانه
عرضه شمش آلومینیوم ایرالکو