عرضه بورس شمش آلومینیوم ۰۹-۰۸-۱۴۰۰ یکشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه674026670324673424664000662000638000
مقدار پایه (تن)600400600500500600
افزایش عرضه (تن)140060040000400
ضریب خرید252025252525
تسویهنقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • عرضه شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ ایرالکو و و بیلت برای مشتریان تهاتری بصورت اعتباری است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۸ اینچ ۶۰۶۱شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه674024781172670324673424664000662000638000
میزان کل عرضه (تن)200060100010005005001000
تقاضای اولیه4575601640300100200
تقاضای نهایی4475601420300100200
بالاترین نرخ معاملات684500781172676129673424664000638000
میانگین نرخ معاملات681728781172675082673424664000638000
پایین ترین نرخ معاملات680920781172674599673424664000638000
میزان معاملات انجام شده2000601000300100200
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ000700400800
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی744341852919737085735275724985عدم تقاضا696597