عرضه بورس شمش آلومینیوم ۱۱-۰۷-۱۴۰۰ یکشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه699761696061699461685000671000
مقدار پایه (تن)600400200200500
افزایش عرضه (تن)14006005003001000
ضریب خرید2020252525
تسویهنقدینقدی/اعتبارینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه699761696061699461685000671000
میزان کل عرضه (تن)200010007005001500
تقاضای اولیه130030025100
تقاضای نهایی100030025100
بالاترین نرخ معاملات699761696061699461685000
میانگین نرخ معاملات699761696061699461685000
پایین ترین نرخ معاملات699761696061699461685000
میزان معاملات انجام شده100030025100
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ10007006754000
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی764030759991763703747914عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا