عرضه بورس شمش آلومینیوم ۲۱-۰۶-۱۴۰۰ شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرم
قیمت پایه669639669039665939669339
مقدار پایه (تن)200400500200
افزایش عرضه (تن)3006001500500
ضریب خرید20202025
تسویهنقدینقدینقدی/اعتباری با مدت زمان تحویل ۲۰ روزهنقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • حداقل خرید اعتباری جاجرم ۵۰ تن می باشد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرم
قیمت پایه669639669039665939669339
میزان کل عرضه (تن)50010002000700
تقاضای اولیه1680240060401700
تقاضای نهایی1620240057801325
بالاترین نرخ معاملات727699702999721299698999
میانگین نرخ معاملات722325702752716694695685
پایین ترین نرخ معاملات717519702049715939693999
میزان معاملات انجام شده50010002000700
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ0000
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی788667767296782469759580