عرضه بورس شمش آلومینیوم ۲۱-۱۰-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه514781515035514181510481
مقدار پایه (تن)660600600600
افزایش عرضه (تن)140014004001400
ضریب خرید20202525
تسویهنقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • حداقل خرید اعتباری ایرالکو ۶۰ تن است.
  • در عرضه المهدی علاوه بر ۱۰ درصد کاهش قیمت در نرخ پایه مبلغ ۴۰۰۰ ریال بابت مابه التفاوت کرایه حمل از طرف فروشنده از قیمت پایه کسر گردید. عرضه نقدی اعتباری ۳ ماهه و حداقل میزان خرید اعتباری ۵۰ تن است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه514781511036514181510481
میزان کل عرضه2060200010002000
تقاضای اولیه70044000
تقاضای نهایی50024000
بالاترین نرخ معاملات51478151103600
میانگین نرخ معاملات51478151103600
پایین ترین نرخ معاملات51478151103600
میزان معاملات انجام شده (تن)50024000
انتقال به مچینگ1560176000
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی56206155797200
نوع معاملات انجام شدهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههبه دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشدبه دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشد
  • متقاضیان خرید شمش ایرالکو و المهدی می توانند در تالار مچینگ نسبت به خرید اقدام نمایند.