عرضه بورس شمش آلومینیوم ۲۸-۰۶-۱۴۰۰ شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه695915695615680000670000
مقدار پایه (تن)400200500500
افزایش عرضه (تن)1600300500500
ضریب خرید20252525
تسویهنقدی/اعتبارینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • در عرضه ایرالکو صرفا مشتریان تهاتری با توانیر مجوز خرید اعتباری خواهند داشت. این اعتبار از محل مطالبات مشتریان تامین می گردد.
  • حداقل خرید اعتباری جاجرم ۵۰ تن می باشد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه695915695615680000670000
میزان کل عرضه (تن)200050010001000
تقاضای اولیه3680750625900
تقاضای نهایی3240750625900
بالاترین نرخ معاملات721919715715680000670000
میانگین نرخ معاملات718185703359680000670000
پایین ترین نرخ معاملات710990706487680000670000
میزان معاملات انجام شده2000500625900
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ00375100
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی784145767959742454731536