عرضه بورس شمش آلومینیوم ۲۹-۱۰-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه508386501005507786500405
مقدار پایه (تن)600600600600
افزایش عرضه (تن)146014004001400
ضریب خرید20202525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • حداقل خرید اعتباری ایرالکو ۶۰ ، سالکو ۲۰ و آلومینیای جاجرم ۵۰ تن است.
  • در عرضه المهدی به صورت نقدی بوده و در صورت کاهش بیشتر قیمت از طرف سایر عرضه کنندگان از طرف این شرکت کاهش یا تعدیل قیمت به صورت همزمان در تالار بورس اعمال خواهد شد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه508386511036507786504086
میزان کل عرضه20602000600600
تقاضای اولیه50010000
تقاضای نهایی4606000
بالاترین نرخ معاملات50838650100500
میانگین نرخ معاملات50838650100500
پایین ترین نرخ معاملات50838650100500
میزان معاملات انجام شده (تن)4606000
انتقال به مچینگ1600194000
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی55507854701900
نوع معاملات انجام شدهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههبه دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشدبه دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشد
  • متقاضیان خرید شمش ایرالکو و سالکو می توانند در تالار مچینگ نسبت به خرید اقدام نمایند.