عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۶-۰۹-۹۹ در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکو
تسویهنقدینقدی
قیمت پایه (ریال)520938520938
مقدار پایه (تن)400200
افزایش عرضه (تن)1600300
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکو
تسویهنقدینقدی
قیمت پایه (ریال)520938520938
مقدارکل عرضه (تن)2000500
تقاضای اولیه (تن)3000700
تقاضای نهایی(تن)2600560
بالاترین نرخ معاملات (ریال)521240521539
میانگین نرخ معاملات (ریال)521070520985
پایین ترین نرخ معاملات (ریال)520963520966
میزان معامله انجام شده (تن)2000500
مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن)00
قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی)568928568835
توضیحات