عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۱-۰۳-۱۴۰۱ یکشنبه یکم خرداد ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوالمهدیالمهدی
قیمت پایه742989742389801778739278738687738000
مقدار پایه (تن)200200200600400400
افزایش عرضه (تن)3003003002400600600
ضریب خرید252525252525
تسویهنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ -۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوالمهدیالمهدی
قیمت پایه742987742387801778739287738687738000
میزان کل عرضه (تن)500500500300010001000
تقاضای اولیه190011751000352550752925
تقاضای نهایی190010501000340047502925
بالاترین نرخ معاملات779569775009834834749888790000768011
میانگین نرخ معاملات774470773636824461743238789426764233
پایین ترین نرخ معاملات769620772369816799741559789259761499
میزان معاملات انجام شده500500500300010001000
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ000000
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی845601844691900184811501861931834424