عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۱-۰۸-۱۴۰۱ یکشنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۱۱ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه656414728286656714728952656414651813650913626913
مقدار پایه (تن)6003002004000400200200500
افزایش عرضه (تن)1400018000600300300500
ضریب خرید2525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی (سلف تحویل یکماهه)نقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه656414728286656714656414651813650913626913
میزان عرضه (تن)200072828620001000500500600
تقاضای اولیه (تن)47008752425307519751725575
تقاضای نهایی (تن)45257752225282515501625375
بالاترین نرخ معاملات720999769769658719725893721959688999626913
میانگین نرخ معاملات718668761218657541725459717133687971626913
پایین ترین نرخ معاملات712414756960657269722999711269686959626913
میزان معاملات200030020001000500500375
مازاد عرضه به مچینگ000000325
قیمت تمام شده + ۹ درصد و هزینه های بورسی784674831132717933792089782998751158684492