عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۲-۱۱-۱۴۰۱ یکشنبه دوم بهمن ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه807838807238807238895701807838807538807238804238803338786738721709
مقدار پایه (تن)500500200400600600500600300600600
افزایش عرضه (تن)0600009004002504000100400
ضریب خرید2525252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصدنقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصدنقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصدنقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصدنقدی سلف تحویل یکماههنقدی سلف تحویل یکماههنقدینقدینقدینقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۱٫۵ درصد
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه708838807238807238841279807838807538807238804238803338786738770736
مقدار عرضه (تن)110011002004001500260075010003007001000
تقاضای اولیه220020004001250267539751600205090012750
تقاضای نهایی190020003001250227532251600175070012750
بالاترین نرخ معاملات1048960109800095499412779609190008309991023899939009886960896999
میانگین نرخ معاملات1027738109642990099712720898888598174441012767874549886640790807
پایین ترین نرخ معاملات1008000106900984700012688888393308077391008300846000886000786790
میزان معاملات انجام شده11001100200400150026007501000300700
انتقال به مچینگ0000000000
قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی1122131119713198374913889249704968925221105785954872968073863439
تسویهنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی تحویل یک ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدینقدینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه