عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۴-۱۰-۱۴۰۱ یکشنبه چهارم دیماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمجاجرممولدنیروگاهیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه741197740897821730740897840897740597740597737597720397704697
مقدار پایه (تن)600600200600200200200600300600
افزایش عرضه (تن)400400014003003000900200400
ضریب خرید25252525252525252525
تسویهنقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی (سلف یکماهه)نقدینقدینقدینقدینقدینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهایرالکوانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمجاجرممولدنیروگاهیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه741197740897821730740897740897740597740597737597720397704697
میزان عرضه12001200200200050050020015005001000
تقاضای اولیه2300270070034751550120055027506750
تقاضای نهایی2200235067534501550112547521004250
بالاترین نرخ94282993933010158698470008854008819998919997599597293970
میانگین نرخ9358129348699884608445318801978806288895087564657293970
پایین ترین نرخ9220009270009739998319998769608789608839607545987293970
میزان معاملات12001200200200050050020015004250
انتقال به مچینگ00000000750
قیمت تمام شده1021762102073210792459220979610399615099712058259437865620