عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۵-۰۴-۱۴۰۱ یکشنبه پنجم تیرماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه655765725790650765650465654465648666
مقدار پایه (تن)600300600600300600
افزایش عرضه (تن)900200400400200900
ضریب خرید252525252525
تسویهنقدینقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه654765725790650765650465654465648666
میزان کل عرضه (تن)1500500100010005001500
تقاضای اولیه560012003400367522003250
تقاضای نهایی510011503125342520003050
بالاترین نرخ معاملات828269766889751999732769705892677889
میانگین نرخ معاملات724054762815745321734885704123673893
پایین ترین نرخ معاملات721960761790742009731889701960664669
میزان معاملات انجام شده1500500100010005001500
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ000000
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی790555832876813775802381768793735787