عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۵-۱۰-۱۴۰۰ یکشنبه پنجم دیماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه702146779049698446702146694446
مقدار پایه (تن)600100600400600
افزایش عرضه (تن)190020024006001400
ضریب خرید2525252525
تسویهنقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه702146779049698446702146694446
میزان کل عرضه (تن)2500300300010002000
تقاضای اولیه5450875325027502750
تقاضای نهایی5025700310020251850
بالاترین نرخ معاملات739595808899698446739740694446
میانگین نرخ معاملات738840801861698446721481694446
پایین ترین نرخ معاملات735969797079698446706349694446
میزان معاملات انجام شده2500300300010001850
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ0000150
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی806698875508762595787745758227