عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۸-۰۳-۱۴۰۱ یکشنبه هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمجاجرممولد نیروگاهیالمهدیالمهدی
قیمت پایه735272734972793446731572735572734972734972738687738000
مقدار پایه (تن)600600600600200200200400400
افزایش عرضه (تن)40040040024003003000600600
ضریب خرید252525252525252525
تسویهنقدینقدینقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدی/اعتباری از محل تهاترنقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهاراکانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ -۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمجاجرممولد تجارت نیروگاهیالمهدیالمهدی
قیمت پایه735272734972793446731572735572734972734972730372716000
میزان کل عرضه (تن)100010001000300050050020010001000
تقاضای اولیه5002252254525753252550750
تقاضای نهایی40075100445003252547500
بالاترین نرخ معاملات73527273497279344674222907349727349727303720
میانگین نرخ معاملات73527273497279344674126807349727349727303720
پایین ترین نرخ معاملات73527273497279344673896007349727349727303720
میزان معاملات انجام شده4007510030000325251500
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ600925900001751758500
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی80280380247686632080935008024768024767974530