عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۹-۰۵-۱۴۰۱ یکشنبه نهم مردادماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه670526668726743618666526670226644726640926
مقدار پایه (تن)600300200500200400500
افزایش عرضه (تن)40020010010003000350
ضریب خرید25252525252525
تسویهنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ -۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه670526668726743618666526670226644726640926
میزان کل عرضه (تن)10005003001500500400850
تقاضای اولیه512514008503150195014251475
تقاضای نهایی430014008502950195014251375
بالاترین نرخ معاملات771999719232789170704599732999712739659019
میانگین نرخ معاملات764879717368779973701392729462710731654920
پایین ترین نرخ معاملات760899712001770555696899727212707707650999
میزان معاملات انجام شده10005003001500500400850
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ0000000
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی835129783255851610765811796459776008715071