عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۷-۱۴۰۱ یکشنبه دهم مهرماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۱۱ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه637758706912637458706912637158632558631658607658
مقدار پایه (تن)600300600400400400200400
افزایش عرضه (تن)140020024006006002000200
ضریب خرید2525252525252525
تسویهنقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی (سلف تحویل یکماهه)نقدینقدینقدینقدینقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۱۱ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ -۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه637758706912665516706912637158632558631658607658
میزان کل عرضه (تن)200050020001001000600200600
تقاضای اولیه34751425307514501050200100
تقاضای نهایی3275142530751025102520025
بالاترین نرخ معاملات661879736999691691637160632558640400607658
میانگین نرخ معاملات653065734513688493637159632558637425607658
پایین ترین نرخ معاملات651500731020683619637158632558633589607658
میزان معاملات انجام شده20005002000100055020025
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ0000500575
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی713046801974751728695679690655695969663468
توضیحاتعدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا