عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۱-۱۰-۱۴۰۱ یکشنبه یازدهم دیماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه745582753982836587754282753982750982750082743782728082
مقدار پایه (تن)600600300600500300300500600
افزایش عرضه (تن)600700014002500300400700
ضریب خرید252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی (سلف یکماهه)نقدی/اعتباری ۳ماههنقدینقدینقدینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه754582753982836587754282753982750982750082743782
میزان عرضه120012003002000750300500900
تقاضای اولیه4300417515004300202512251025350
تقاضای نهایی420040751475430019251225102525
بالاترین نرخ9889999928991015869878960969899831899793009743782
میانگین نرخ9837839868481082394867127956504831746778319743782
پایین ترین نرخ9759989819661076960859400949999831000771082743782
میزان معاملات120012003002000750150042525
انتقال به مچینگ0000000875
قیمت تمام شده1074139107748511818069467681044354908138849804812095