عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۳-۰۶-۱۴۰۱ یکشنبه سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه686382760884682082685780681188680281646281
مقدار پایه (تن)600300500200500500500
افزایش عرضه (تن)900200500300200200200
ضریب خرید25252525252525
تسویهنقدینقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدینقدینقدی/اعتباری۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ -۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه686382760884682082685780681188680281646281
میزان کل عرضه (تن)15005001000500700700700
تقاضای اولیه31257002725900750900650
تقاضای نهایی29752002350875700450150
بالاترین نرخ معاملات708389760884731731687899681188680281646281
میانگین نرخ معاملات706606760884730935687058681188680281646281
پایین ترین نرخ معاملات705000760884729620686709681188680281646281
میزان معاملات انجام شده15002001000500700450150
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ0300000250550
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی771504830767798068750161743752742761705639
توضیحات