عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۷-۰۳-۱۴۰۱ سه شنبه هفدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرممولد نیروگاهیالمهدیالمهدی
قیمت پایه710109709509780460706410710110709810705810690510
مقدار پایه (تن)400400400600200200600600
افزایش عرضه (تن)60060060024003000400400
ضریب خرید2525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهاراکانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸-۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرممولد تجارت نیروگاهیالمهدیالمهدی
قیمت پایه710109709509780460706410710110709810705810690510
میزان کل عرضه (تن)100010001000300050020010001000
تقاضای اولیه4075277552512001375040750
تقاضای نهایی4050277552511001375040500
بالاترین نرخ معاملات75099974588978046070641075096007459990
میانگین نرخ معاملات74293474445178046070641075096007456130
پایین ترین نرخ معاملات74188973596078046070641075096007438940
میزان معاملات انجام شده100010005251100500010000
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ0047519000000
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی811169812825852141771290008140940