عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۷-۰۷-۱۴۰۱ یکشنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمگروه بازرگانی ساتراپ ثقفیگروه بازرگانی ساتراپ ثقفیالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه678594676494752240678294678294678294678594673694673394672494648494
مقدار پایه (تن)600400300500400250250200200200200
افزایش عرضه (تن)900825025006000002000600
ضریب خرید2525252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی (سلف تحویل یکماهه)نقدی/اعتباری ۳ ماههنقدینقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهقزوینقزوینانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمگروه بازرگانی ساتراپ ثقفیگروه بازرگانی ساتراپ ثقفیالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه678594676494752240678294678294678294678594673694673394672494648494
میزان عرضه انجام شده (تن)150040030030001000250250200400200800
تقاضای اولیه (تن)3775825525170030757506258251125475100
تقاضای نهایی خرید (تن)3775825475115027757006008259004000
بالاترین نرخ (ریال)7599997089607589606782947619006969606989607419597507857189600
میانگین نرخ (ریال)7579547028157568086782947584626954426983887463997463997132630
پایین ترین نرخ (ریال)7577577008897532406782947570176948946972197418997359697102690
میزان معاملات1500400300115010002502502004002000
مازاد عرضه به مچینگ0001850000000800
قیمت تمام شده8275687673658263177405928281237593157625318100718149527787730