عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۸-۰۵-۱۴۰۱ سه شنبه نوزده مردادماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرممولد نیروگاهیالمهدیالمهدی
قیمت پایه707403784218703103706803706803699803682503
مقدار پایه (تن)600200500200300500500
افزایش عرضه (تن)90010050030000300
ضریب خرید25252525252525
تسویهنقدینقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدینقدینقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهایرالکو اراکانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ -۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرممولد نیروگاهیالمهدیالمهدی
قیمت پایه707403784218703103706803706803699803682503
میزان کل عرضه (تن)15003001000500300500500
تقاضای اولیه2525425355011757007500
تقاضای نهایی2200425332510755756000
بالاترین نرخ معاملات7158897856207626897227797198197001230
میانگین نرخ معاملات7128897846077555447185587181966998800
پایین ترین نرخ معاملات7074037842587515557168657168896998130
میزان معاملات انجام شده150030010005003005000
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ0000000
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی7782338566698249377845547841597641600
توضیحاتعدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا