عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۹-۱۰-۱۴۰۰ یکشنبه نوزده دیماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه742891824276739491739491739191742591735191734191
مقدار پایه (تن)600100600500400400500500
افزایش عرضه (تن)140010014000600600500500
ضریب خرید2525252525252525
تسویهنقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدینقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه742891824276739491739491739191742591735191734191
میزان عرضه (تن)2000200100050020008751000700
تقاضا34753502501400425875300225
بالاترین قیمت752999832309739191765129739491742591734191143899
میانگین749585828764739191762291739491742591734191143899
کمترین قیمت746019824336739191755669739491742591734191143899
انتقال به مچینگ00950016750700475