عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۰-۰۶-۱۴۰۱ یکشنبه بیستم شهریورماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۱۱ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه665816738057665516738722665516660617659717625717
مقدار پایه (تن)600300500100200400400400
افزایش عرضه (تن)140020015000300200200300
ضریب خرید2525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ -۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه665816738057665516665516660617659717625717
میزان کل عرضه (تن)20005002000500700700700
تقاضای اولیه630012253075135018251350850
تقاضای نهایی592511253075125016751150450
بالاترین نرخ معاملات757999751333691691743893694219685889625717
میانگین نرخ معاملات747812750844688493743638693901683392625717
پایین ترین نرخ معاملات745889748889683619742620693777675819625717
میزان معاملات انجام شده20005002000500700700450
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ000000250
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی816495819805751728811937743752746158683186
توضیحات