عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه629301672710625601629001617272615272
مقدار پایه (تن)600200400400500500
افزایش عرضه (تن)1400300600600500500
ضریب خرید252520252525
تسویهنقدینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • عرضه شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ ایرالکو و و بیلت برای مشتریان تهاتری بصورت اعتباری است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه629301672710625601629001617272615272
میزان کل عرضه (تن)20005001000100010001000
تقاضای اولیه6075675636047501175100
تقاضای نهایی5950675634047501125100
بالاترین نرخ معاملات669669680199662569655999621279615272
میانگین نرخ معاملات665664676873662569653194617843615272
پایین ترین نرخ معاملات664401676351662569652259619773615272
میزان معاملات انجام شده200050010003001000100
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ00000900
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی726802739040723423713187674589671782