عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۵-۰۷-۱۴۰۰ یکشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه756564754764808881752864756264740000730000721000
مقدار پایه (تن)600200200400200200500500
افزایش عرضه (تن)9003003006005003001000500
ضریب خرید2525252025252525
تسویهنقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدینقدینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • عرضه شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ ایرالکو و و بیلت برای مشتریان تهاتری بصورت اعتباری است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه756564754764808881752864756264740000730000720000
میزان کل عرضه (تن)150050050010007005005001000
تقاضای اولیه22001575105026402350250600
تقاضای نهایی21001475105026002350250600
بالاترین نرخ معاملات774999794200836980780769790777740000720000
میانگین نرخ معاملات769950793839832660778166790777740000720000
پایین ترین نرخ معاملات764199793599830123777864790777740000720000
میزان معاملات انجام شده1500500500100070025600
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ00000475400
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی840666866749909136849637863406807965عدم تقاضا786129