عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۶-۱۰-۱۴۰۱ دوشنبه بیست و ششم دیماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۸۰۱۱- ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه758809758509759209759209759209841279710906710606710306707306706406699806683806
مقدار پایه (تن)500500600250150400600600500300300500700
افزایش عرضه (تن)004000001500140025000300700
ضریب خرید25252525252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ماههنقدینقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۱ماههنقدی/اعتباری ۲ماههنقدینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه758809758509759209759209841279710906710606710306707306706406699806683806
مقدار عرضه (تن)5005001000250400200010007505008007001000
تقاضای اولیه1325205024005501600385021751550180003000
تقاضای نهایی1150205024005501500370021751550180025250
بالاترین نرخ معاملات10689609858991051999106699911945999389999400001076999916009834889835889
میانگین نرخ معاملات10683739847171040261106320011919909347889372851057596908126837872817569
پایین ترین نرخ معاملات10669999819591036699106000011911219290009348591048000906999816000808700
میزان معاملات انجام شده500500100025040020001000750500800700
انتقال به مچینگ00000000000
قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی11664981075158113580411608501301468102064410233701154731991533914826892659
تسویهنقدی/اعتباری ۳ماههنقدینقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی/اعتباری ۳ماههنقدی تحویل یک ماههنقدی/اعتباری ۲ماههنقدی/اعتباری ۲ماههنقدینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم