عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۶-۱۰-۱۴۰۰ یکشنبه بیست و ششم دیماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه766969851003763569763269766969759269
مقدار پایه (تن)600100600400400600
افزایش عرضه (تن)190020024006004001400
ضریب خرید252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه766969798823763569763269766969759269
میزان کل عرضه (تن)2500300300010008002000
تقاضای اولیه45050200130050200
تقاضای نهایی25025175100050200
بالاترین نرخ معاملات766969851003763569763269766969759269
میانگین نرخ معاملات766969851003763569763269766969759269
پایین ترین نرخ معاملات766969851003763569763269766969759269
میزان معاملات انجام شده25025175100050200
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ2250250282507501800
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی837411929163833699833371737411829004