عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۹-۰۳-۱۴۰۱ یکشنبه بیست ونهم خرداد ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰- ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه666641739306662641666641661742659642651600
مقدار پایه (تن)600300400200500600500
افزایش عرضه (تن)900200600300500325175
ضریب خرید25252525252525
تسویهنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ -۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه666641739306662641666641661742659642651600
میزان کل عرضه (تن)150050010005001000925675
تقاضای اولیه527557525751400282517501175
تقاضای نهایی4950575257514002375691269674209
بالاترین نرخ معاملات775999745569705009735000737749685614673271
میانگین نرخ معاملات756360741453698246725565735749681649672609
پایین ترین نرخ معاملات751123739339693899722010733749681649672609
میزان معاملات انجام شده150050010005001000925675
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ0000000
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی825828809552762376792205803324748584735108