عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۳۱-۰۲-۱۴۰۲ یکشنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه883690883390835072887775875701872701853201
مقدار پایه (تن)600600300400600350350
افزایش عرضه (تن)60060020035020000
ضریب خرید25252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۱۴۰۲/۳/۰۷نقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL96 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه883690883390835072887775875701872701853201
مقدار عرضه (تن)12001200300750800350350
تقاضای اولیه3525227517751925150012000
تقاضای نهایی345022751825150012000
بالاترین نرخ معاملات121999911889601128159119758910787670
میانگین نرخ معاملات12113071184041125735118383510757670
پایین ترین نرخ معاملات120599911789601117889117088910731590
میزان معاملات1200120007508003500
انتقال به مچینگ0000000
قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی1322559129278901229128129256411745710
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههحذف شدنقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههتالار فرعی ساعت ۱۵
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه