عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۳-۰۹-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز دوشنبه سوم آذر ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمان شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدینقدینقدینقدی
قیمت پایه (ریال)528518527918564918528818528818528218عرضه نشد528918
مقدار پایه (تن)400200200400300400600
افزایش عرضه (تن)190030080016003006001400
محل تحویلانبار کارخانه اراکانبار کارخانه اراکانبار کارخانه اراکلامرد فارس انبار سالکولامرد فارس انبار سالکوجاجرم مشهد انبار آلومینیابندرعباس انبار المهدیبندرعباس انبار المهدی

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدینقدینقدی
قیمت پایه (ریال)528518527918564873528818528818528818عرضه نشد527918
مقدارکل عرضه (تن)2500200100020003004000600
تقاضای اولیه (تن)2000201000000
تقاضای نهایی(تن)800201000000
بالاترین نرخ معاملات (ریال)52881805648735288180000
میانگین نرخ معاملات (ریال)52881805648735288180000
پایین ترین نرخ معاملات (ریال)52881805648735288180000
میزان معامله انجام شده (تن)800201000000
مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن)2420098019000000
قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی)57738706167545773870000
توضیحاتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت