عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۳-۱۲-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه527709564007524309527409522709
مقدار پایه (تن)600200600400600
افزایش عرضه (تن)140030014006001400
ضریب خرید2020202525
تسویهنقدینقدینقدینقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماههنقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • شرکت سالکو ۳۱۰۰ ریال و المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه527709564007524309527409522709
میزان کل عرضه2000500200010002000
تقاضای اولیه44020360875275
تقاضای نهایی3802022072525
بالاترین نرخ معاملات520709564007524309527409522709
میانگین نرخ معاملات520709564007524309527409522709
پایین ترین نرخ معاملات520709564007524309527409522709
میزان معاملات انجام شده (تن)3802022072525
انتقال به مچینگ162048017802751975
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی576176615808572464575849570717
توضیحات
  • متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.