عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۵-۱۱-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز دوشنبه ۰۵ بهمن ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه487637521130487937487637481637
مقدار پایه (تن)400200600600600
افزایش عرضه (تن)140030014004001400
ضریب خرید2020202525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه و ۵ درصد بعنوان تخفیف در فرمول لحاظ شده است.
  • کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • حداقل خرید اعتباری ایرالکو ۶۰ ، سالکو ۲۰ و آلومینیای جاجرم ۵۰ تن است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه487637521130483937487637481637
میزان کل عرضه200020020004002000
تقاضای اولیه3604000250
تقاضای نهایی2402000150
بالاترین نرخ معاملات48763752113000481637
میانگین نرخ معاملات48763752113000481637
پایین ترین نرخ معاملات48763752113000481637
میزان معاملات انجام شده (تن)2402000150
انتقال به مچینگ1760180001850
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی53242456899300525873
نوع معاملات انجام شدهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههعدم پذیرش قیمت توسط خریدارانبه دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشدنقدی
  • متقاضیان خرید شمش و بیلت ایرالکو و شمش المهدی می توانند در تالار مچینگ نسبت به خرید اقدام نمایند.