عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۸-۰۱-۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز یکشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوالمهدی
قیمت پایه531541568107528141526541
مقدار پایه (تن)600200400600
افزایش عرضه (تن)140030016001400
ضریب خرید20202025
تسویهنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۲٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۲٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • شرکت های سالکو و المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوالمهدی
قیمت پایه531541568107528141526541
مقدار پایه (تن)200050020002000
تقاضای اولیه22020240150
تقاضای نهایی22020240150
بالاترین نرخ معاملات531541568107528141526541
میانگین نرخ معاملات531541568107528141526541
پایین ترین نرخ معاملات531541568107528141526541
میزان معاملات22020240150
مازاد عرضه منتقل شده به مچینگ178048017601850
قیمت نهایی580360620285576648574901
  • متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.