عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۹-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمان شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدینقدینقدینقدینقدی
قیمت پایه (ریال)531954531354530154568549532254532254531654531354عرضه نشد
مقدار پایه (تن)400200200200400300400600
افزایش عرضه (تن)160030030030016003006001400
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۵۰ پوندی
شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدینقدیاعتباری ۳ ماههنقدینقدی
قیمت پایه (ریال)531954531354530154568549532254532254531654531354عرضه نشد
مقدارکل عرضه (تن)200020020050060030010006000
تقاضای اولیه (تن)30000200047500
تقاضای نهایی(تن)24000200047500
بالاترین نرخ معاملات (ریال)531954005685490053165400
میانگین نرخ معاملات (ریال)531954005685490053165400
پایین ترین نرخ معاملات (ریال)531954005685490053165400
میزان معامله انجام شده (تن)24000200047500
مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن)1760004800052500
قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی)580811006207670058048300
توضیحاتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتکارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصدبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتعرضه نشد