عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۹-۱۱-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه481517479717514581481817481217475518
مقدار پایه (تن)600200200600600600
افزایش عرضه (تن)90030030014004001400
ضریب خرید202020202525
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه و ۵ درصد بعنوان تخفیف در فرمول لحاظ شده است.
  • کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه481517479717514581479817481217475518
میزان کل عرضه150050050020010002000
تقاضای اولیه1900220100110020751225
تقاضای نهایی1500120808001875625
بالاترین نرخ معاملات481517479717514581479817486269475518
میانگین نرخ معاملات481517479717514581479817484337475518
پایین ترین نرخ معاملات481517479717514581479817483239475518
میزان معاملات انجام شده (تن)1500808001000625
انتقال به مچینگ420120001375
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی525742523777561843523886528821519192
توضیحات
  • متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.