عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۶-۱۱-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه506339504539541140506639506039500339
مقدار پایه (تن)600100200600600600
افزایش عرضه (تن)120010030014004001400
ضریب خرید202020202525
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه506339504539541140502639506039500339
میزان کل عرضه1800200500200010002000
تقاضای اولیه128060207201775500
تقاضای نهایی124060203601775375
بالاترین نرخ معاملات506339504539541140502639512779500339
میانگین نرخ معاملات506339504539541140502639512540500339
پایین ترین نرخ معاملات506339504539541140502639511739500339
میزان معاملات انجام شده (تن)124060203601000375
انتقال به مچینگ560140480164001625
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی552844550878590841548804559612546293
توضیحات
  • متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.