عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۳-۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه525253525253561379520953518653517653
مقدار پایه (تن)600100100400600600
افزایش عرضه (تن)2400100200600400400
ضریب خرید202020252525
تسویهنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه ایرالکو صرفا نقدی می باشد.
  • عرضه بیلت ایرالکو در صورت تقاضای مشتری به صورت ۶ متری تحویل می گردد.
  • عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • شرکت های سالکو و المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵- ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه525253525253561379520953518653517653
میزان کل عرضه (تن)3000200300100010001000
تقاضای اولیه8606060502525
تقاضای نهایی8404020252525
بالاترین نرخ معاملات525253525253561379520953518653517653
میانگین نرخ معاملات525253525253561379520953518653517653
پایین ترین نرخ معاملات525253525253561379520953518653517653
میزان معاملات انجام شده8404020252525
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ2160160280975975975
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی573495573495612939566288566288565197