با توجه به تغییرات مداوم قیمت آلومینیوم جهت استعلام قیمت با مسئول فروش در ارتباط باشید.

قیمت روز شمش و بیلت در ایران

محصولقیمت بورسقیمت بازار
بیلت ۶۰۶۳ ایرالکو۲۷۷۰۰ ۲۸۰۰۰
شمش آلومینیوم المهدی و هرمزال۲۵۷۰۰۲۶۰۰۰
شمش آلومینیوم ایرالکو۲۵۷۵۰۲۶۰۰۰

قیمت آلومینیوم در بورس لندن و شانگهای

محصولقیمت بورس
بورس شانگهای ۱۹۹۹٫۴۸ $
بورس لندن ۱۷۶۷٫۰۵ $

فرمول و نحوه محاسبه قیمت پایه شمش آلومینیوم در بورس


قیمت شمش آلومینیوم نرم و خشک

نوع شمشقیمت حدودی (تومان)
شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ درصد۲۵۰۰۰
شمش آلومینیوم ۹۸ درصد۲۴۰۰۰
شمش آلومینیوم ۹۷ درصد ۲۳۵۰۰
شمش آلومینیوم ۹۶ درصد ۲۳۰۰۰
شمش آلومینیوم کارتل۲۲۰۰۰
شمش آلومینیوم رانی۲۲۰۰۰
شمش آلومینیوم خشک دایکاست۲۲۵۰۰
شمش آلومینیوم LM222500
شمش آلومینیوم LM4
شمش آلومینیوم LM6
شمش آلومینیوم LM13
شمش آلومینیوم ADC12

قیمت روز بیلت آلومینیوم

نوع بیلتقیمت حدودی (تومان)
بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳۲۶۴۰۰
بیلت آلومینیوم ۶۰۶۱
بیلت آلومینیوم ۲۰۲۴
بیلت آلومینیوم ۷۰۷۵

قیمت روز ضایعات آلومینیوم

نوع ضایعاتقیمت حدودی (تومان)
آلومینیوم نرم۱۹۵۰۰
پروفیل شاخه آلومینیوم۲۰۵۰۰
آلومینیوم ظرفی۲۰۷۰۰
زینک۲۱۰۰۰
قوطی رانی۱۳۰۰۰
آلومینیوم خشک۱۷۰۰۰
رینگ آلومینیومی۲۲۰۰۰
پیستون۲۰۷۰۰
سرسیلندر۲۰۷۰۰
رادیات آلومینیوم۱۶۰۰۰
سفاله آلومینیوم نرم۱۴۰۰۰
سفاله آلومینیوم خشک۱۴۰۰۰