قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۶-۰۹-۴۰۰ الی ۱۱-۰۹-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2680.502640.6039.90افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2356022338711731افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)66055064595114599افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)66025064565114599افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)65995064535114599افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)70614669052615620افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.