قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۳-۱۲-۴۰۱ الی ۱۸-۱۲-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2341.202376.7035.50کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2837182837180
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)73126574234411079کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)73096574204411079کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)73066574174411079کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)81103882333612298کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.