قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۰۸-۴۰۱ الی ۱۹-۰۸-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2238.302223.8014.50افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)272858272027831افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)6724126660276385افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)6721126657276385افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)6718126654276385افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)7457117386247087افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.