قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۵-۰۵-۴۰۱ الی ۲۰-۰۵-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2428.502433.805.30کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2644742634061068افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)70710367052636577افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)70680367022636577افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)70650366992636577افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)78421874361840600افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.