قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۵-۰۹-۹۹ الی ۲۲-۰۹-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخپیش بینی قیمت
میانگین نرخ LME (دلار)2010.60
میانگین نرخ ارز نیما (ریال)255325.5
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال)536459
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال)537059
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)574011