قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۱-۰۸-۴۰۱ الی ۲۶-۰۸-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2327.802238.3089.50افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2745012728581643افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)70348167241231069افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)70318167211231069افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)70288167181231069افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)78019874571134487افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.