قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۸-۰۸-۴۰۱ الی ۰۳-۰۹-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2381.302327.8053.50افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2766962745012195افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)72538670348121905افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)72508670318121905افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)72478670288121905افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)80451278019824315افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.