قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۳-۱۰-۴۰۱ الی ۸-۱۰-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2343.502381.5038.00کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2871842856521532افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)7409177489087991کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)7406177486087991کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)7403177483087991کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)8217528306228870کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.