پیش بینی قیمت آلومینیوم با توجه به قیمت پایه عرضه آلومینیوم در بورس، نرخ بورس لندن (LME) ارز و دلار محاسبه و هر هفته اعلام می گردد.

پیش بینی قیمت آلومینیوم طی هفته از تاریخ ۹۸/۰۶/۲۳ لغایت ۹۸/۰۶/۲۸

میانگین نرخپیش بینی قیمت
میانگین نرخ LME (دلار)۱۷۷۵٫۹۰
میانگین نرخ ارز (ریال)۱۰۹۷۸۹
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال)۲۱۵۰۷۲
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال)۲۱۴۴۷۲
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)۲۲۹۴۸۵

پیش بینی قیمت آلومینیوم طی هفته از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۹ لغایت ۹۸/۰۶/۱۴

میانگین نرخ پیش بینی قیمت
میانگین نرخ LME (دلار)۱۷۲۳٫۳۰
میانگین نرخ ارز (ریال)۱۱۰۹۷۱
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال)۲۱۰۹۵۹
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال)۲۱۰۳۵۹
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)۲۲۵۰۸۴

پیش بینی قیمت آلومینیوم طی هفته از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۲ لغایت ۹۸/۰۶/۰۷

میانگین نرخ پیش بینی قیمت
میانگین نرخ LME (دلار)۱۷۵۱٫۰۰
میانگین نرخ ارز (ریال)۱۱۲۵۵۵
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال)۲۱۷۳۹۲
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال)۳۱۶۷۹۲
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)۲۳۱۹۶۸
امتیاز
  • ستاره
5٫0
درحال ارسال
امتیاز شما به مطلب 4 (2 امتیاز)